‘Il bastone del diavolo’


Kik Melone (HR)

6.6.2013. | 20:00h | HKD Rijeka

Autorice i izvođačice: Mila Čuljak i Silvija Marchig
;Dramaturgija: Nataša Govedić i Andrej Mirčev
;Glazba: Giovanna Daffini, Yma Sumac, Fugazi
;Video: Andrej Mirčev
;Kostimi: Oliver Jularić
;Svjetlo: Saša Fistrić
;Majstor tona i pauzI: Adam Semijalac
;Produkcija: Kik Melone i MCUK u suradnji s Prostorom +
;Ostvareno uz potporu Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH.


Ulaznice: 40kn
/ popusti i paketi /

Modus izvedbe: Sostenuto
Stavci:
1. Andante passionato
2. Intermezzo diabolico
3. Allegro con brio a piacere
4. Aria

Prema dramaturgiji poze
(ili o politici pauze):

‘Sazdana od pauzi/poza koje na momente zaustavljaju koreografski i temporalni kontinuum, izvedba ‘Il bastone del diavolo’ u jednom svom sloju dramaturški i ritmički biva definirana uspostavljanjem niza tableaux-vivanta (živih slika), čija se funkcija zrcali u materijaliziranju tijela kao projekcione površine/ekrana različitih identifikacijskih i narativnih procedura: od svijeta proletera, androginog Ziggyja i ljubavnikovog diskursa do posrnulih brodogradilišta i post-kolonijalnih, rodnih varijacija subjektiviteta.

Realizirajući pozu u obliku ‘pregnantnog trenutka’, kojim se potencira čin transformacije tijela u sliku, Silvia i Mila eksplicitno tematiziraju i dinamiku konvergencije između likovnih i izvedbenih umjetnosti, dokazujući u kojoj je mjeri suvremenim koreografskim praksama imanentna intermedijalnost tj. dijalog s drugim umjetničkim disciplinama, diskursima i žanrovima…’
Andrej Mirčev

O autoricama:

Silvia Marchig je plesačica, koreografkinja i plesna pedagoginja. Zajedno s Igorom Hofbauerom osnovala je 2008. godine umjetničku organizaciju KIK MELONE u kojoj djeluje kao izvođačica i autorica brojnih predstava između ostalih nagrađivane Ovo (ni)je moje šuma i Glory, Glory Hamlellujah!.

Mila Čuljak je umjetnica i plesna pedagoginja. Specijalizirala se u lip sync tehnici. Članica je Prvog međunarodnog instituta za katastrofu i kaos i suosnivačica udruge za scenske umjetnosti Prostor +, i osnivačica umjetničke organizacije Fiskultura. Debitirala je u nagrađivanom dokumentarnom filmu “Marijine” redateljice Željke Sukove.

Kik Melone je umjetnička organizacija koju su 2008. osnovali Silvia Marchig i Igor Hofbauer. Svatko u svom području djelovanja postavlja pitanja o formi i motivaciji umjetničkog djelovanja. Organizacija se bavi kreacijom i produkcijom plesnih predstava, stvaranjem i izlaganjem likovnih djela te istraživanjem. Dosadašnji radovi uključujući plesne predstave: Karusel, Ložač Sunca, Ovo (ni)je moja Šuma, Glory, Glory, Hamleluja! te knjiga skica Sketchbook.

Kik Melone promo video: