Natječaj: 37. Tjedan suvremenog plesa - Hrvatska koreografska platforma / 06.06. do 15.06. 2020 /

Hrvatski institut za pokret i ples objavljuje natječaj za sudjelovanje u programu festivala 37. Tjedan suvremenog plesa.
Festival se održava od od 4. do 12. lipnja 2020.  u Zagrebu i Rijeci. Natječaj je namijenjen profesionalnim plesnim umjetnicima i skupinama suvremenog plesa koji djeluju na području Hrvatske kao i umjetnicima koji su porijeklom iz Hrvatske, a djeluju u inozemstvu.

Razmatrati će se prijedlozi / radovi koji su nastali u periodu od 15. lipnja 2019. do trenutka prijave, te radovi u nastajanju koji će premijernu izvedbu imati u okviru Festivala. Odabrat će se do  najviše 3 programske cjeline u slijedećim kategorijama:

  • Mladi autori – s do 3 godine profesionalnog iskustva na plesnoj sceni 
    U ovoj kategoriji odabrati će se najviše 4 autora s radovima u trajanju 15 do najviše 30  minuta (namjera je prikazati te radove na istoj pozornici tijekom jedne večeri); honorar odnosno doprinos izvedbi do 400 Eura po autoru protuvrijednost u kunama, uz osigurane tehničke uvjete.
  • Samostalni cjelovečernji rad – za umjetnike koji su tijekom svoje karijere u posljednjih pet godina ostvarili najmanje 3 cjelovečernjih radova (trajanja 30 -60 minuta) u profesionalnim uvjetima: honorar do 1000 Eura brutto 2 protuvrijednost u kunama uz osigurane tehničke uvjete izvedbe.
  • Plesne skupine – mogu prijaviti profesionalne autorske radove u vlastitoj produkciji.
    Ukoliko se radi o naslovu koji je premijerno izveden u ovoj sezoni uvjet je da predstava nije imala više od 3 izvedbe u Zagrebu najmanje 60 dana uoči festivala.  Honorar do 2000 Eura brutto 2 protuvrijednost u kunama.

Zanimaju nas djela koja odražavaju relevantnost plesne umjetnosti u današnjem društvu, pitanja ekologije i empatije u odnosu na društvene izazove ali i u odnosu na pojedince i sudbine, te inovativni pristupi i nove vizije plesa u 2020 i nadalje!

Prijave

Prijave se primaju isključivo putem web obrasca na slijedećem linku:
https://forms.gle/fLje24nQHmR6WkCj7

Prijava se podnosi na engleskom jeziku jer će program birati strani promotori suradnici i partneri europskih plesnih mreža sa kojima Festivalska produkcija surađuje. Rok za prijavu je do 26. siječnja, 2020. u ponoć. Prijavnice pristigle nakon navedenog datuma i vremena, neće se uzimati u obzir.

Kandidati moraju garantirati da su izvođači prijavljenog rada u vrijeme prijave i sve do objave rezultata natječaja slobodni nastupiti u periodu utvrđenom za održavanje festivala 2020. godine.
Festival će se u konačnoj odluci rukovoditi dostupnim  financijskim i tehničkim uvjetima. Sve tehničke uvjete te troškove najma dodatne tehnike (Festival ima na raspolaganju određene, ograničene tehničke resurse) kao i honorare suradnika snose kandidati sami iz honorara utvrđenog u dogovoru sa Festivalom. Putni troškovi, ukoliko se radi o prijedlogu kandidata koji djeluju izvan Zagreba, moraju biti naznačeni u prijedlogu i dio su ukupno dogovorenog honorara.  Naknadna traženja neće se uvažiti.

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do  1. ožujka 2020. godine.